Machete şi Modelism

Machete şi Modelism

La cursul de Machete şi Modelism copiii învaţă primii paşi ai limbajului geometric de la geometria plană până la geometria în spaţiu şi geometria proiectivă.

Îşi însuşesc noţiuni de design, scenografie (decor de teatru si film, schiţează şi confecţionează obiecte din diferite materiale (machete), familiarizându-se astfel cu forma 3D (volumele).

Copiii învaţă să construiască machete prin construirea la scară de proporţie a formelor de relief. Pentru construirea acestor machete sunt necesare anumite cunoştinţe tehnice de specialitate pe care copiii le dobândesc construind şi un minim de îndemânare pe care copiii împreună cu instructorul îl vor dezvolta.

Setea de cunoaştere, dorinţa de a construi ceva deosebit şi bucuria reuşitei, sunt emblema cursului nostru .